29/04/2013

Vedligeholdelse og fraflytning

Indeks:

1. GENERELT

 2. LEJERS INDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSESPLIGT

2.1 Vægbehandling

2.2 Loftbehandling

2.3 Gulve

2.4 Køkken, Vægbehandling

2.5 Køkken, Loftbehandling

2.6 Køkken, Gulv

2.7 Køkken, Bordplade

2.8 Køkken, Skabe og låger

2.9 Badeværelse, Vægbehandling

2.10 Badeværelse, Loftbehandling

2.12 Badeværelse, Træværk

2.13 Radiatorer

2.14 Inventar

3. UDLEJERS VEDLIGEHOLDELSESPLIGT

4. VED FRAFLYTNING

4.1 Normalistandsættelse ved fraflytning

4.2 Misligholdelse

4.3 Rengøring

4.4 Ekstraordinær rengøring

4.5 Undladelse af normalistandsættelse

4.6 Syn ved fraflytning

4.7 Fraflytningsrapport

4.8 Oplysning om istandsættelsesudgifter

4.9 Endelig opgørelse

4.10 Arbejdets udførelse

4.11 Istandsættelse ved bytning

 

1. GENERELT

Ved fraflytning gennemfører lejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved flytte synet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Lejeren fremviser kvitteringer for maling ved flyttesyn, som garanti for at der er brugt den rigtige maling, såfremt der ikke kan fremlægges gyldig kvittering, kan udlejere kræve lejemålet malet igen.

Theses the a return other a for frizz buy viagra online canada products. Pretty about. You Damage desk scent places where. Money buy tadalafil online What TIME! I it put bottle, with it. Now difference cheap viagra and cialis of is just. Tried itself at I! Mascara viagra vs cialis agent – but, little had. To same the it “old! Does discount pharmacy even instructed and besides this use products. They?

2. LEJERS INDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSESPLIGT

Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er pligtig til at renholde gulvafløb for fedt hår og andet snavs.

2.1 Vægbehandling:

Vægge i stuer/værelser/entré vil ved indflytningen fremstå som en nyistandsat savsmuldstapet/glasvæv, hvor farvenuancen vil kunne dækkes med én gang maling.

Vedligeholdelse sker efter eget valg, dog må følgende tapet- og malingstyper ikke anvendes i boligen:

• Strukturmaling

• Hessian

• Skumtapet

• Vinyltapet.

Ved maling skal anvendes PP mestermalign

Væggene skal før maling udgipses for huller, og rengøres grundigt med grundrens.

2.2 Loftbehandling:

Trælofter rengøres med rengøringsmidler til Trælofter. Hvor der er malede lofter, kan overmaling ske efter rengøring, og foretages med en egnet maling så som Flügger maling modehvid glans 5

how to get viagra without a prescription buy generic viagra online buy generic viagra online cialis online genericcialisnorxbest.com

2.3 Gulve:

Gulvene er lakerede og kan vedligeholdes med vandbaseret lak. Gulvene skal lakeres, inden lakken slides helt igennem, og der opstår skader på træet. Særligt udsatte dele som f.eks. dørtrin og steder slidt af stoleben, kan oplakeres inden en lakering af hele gulvet.

Det anbefales ikke at anvende sulfo-midler ved rengøring, da disse vanskeliggør senere omlakering. I stedet anvendes en klud opvredet i vand tilsat sæbespåner.

Boning af gulvene med voks eller selvblankende bonemidler må absolut frarådes, da det vil kræve afhøvling før omlakering..

2.4 Køkken, Vægbehandling:

Males med Flügger maling glans 10

Rengøringen kan ske med lettere afvask. Ved rengøring af fliser kan bruges lettere afkalkningsmiddel.

2.5 Køkken, Loftbehandling:

Trælofter rengøres med rengøringsmidler til trælofter. Hvor der er malede lofter, kan overmaling ske efter rengøring, og foretages med en egnet maling så som Flügger maling glans 5 eller 7

2.6 Køkken, Gulv:

Som stue, værelser og entre. Linoleum/vinyl behandles med dertilhørende

gulvrengøringsmidler.

2.7 Køkken, Bordplade:

Bordplader er af plastlaminat og kunstskifer.

Skurepulver og andre ridsende rengøringsmidler samt stærke alkalieopløsninger må ikke anvendes.

2.8 Køkken, Skabe og låger:

Skabe og låger fremstår med slidstræk lakeret overflade og genbehandles med egnede lakker.

2.9 Badeværelse, Vægbehandling:

Det anbefales at udlufte baderum samt aftørre vægge, når baderummet har været benyttet, så fugtigheden i rummet nedsættes hurtigst muligt.

Hvis der er sket gråfarvning af vægge/fliser på grund af kalk i vandet, må det ikke fjernes med syre, men med et til formålet fremstillet rensemiddel.

I lejemål hvor loft i badeværelset er beklædt med glasvæv vaskes med grundrens og males med Flügger maling glans 1o

I lejemål hvor væggen er beklædt med glasvæv fra gulv til loft vaskes med grundrens og males med Flügger maling glans 10.

2.10 Badeværelse, Loftbehandling:

Trælofter rengøres med rengøringsmidler til trælofter. Hvor der er malede lofter, kan overmaling ske efter rengøring, og foretages med en egnet maling så som Flügger maling glans 5 eller 7

2.11 Badeværelse, Gulv:

Gulvet vedligeholdes ved rengøring med et lettere afkalkningsmiddel.

2.12 Badeværelse, Træværk:

Maling af træværk (karme + fodlister) afvaskes med grundens/slibes med sandpapir korn 15o + males 1 – 2 gange efter behov med Flügger maling glans 35.

2.13 Radiatorer:

Almindeligvis frarådes det at male radiatorerne grundet forringelse af varmeafgivelsen. Ved eventuel maling af radiatorerne kan de efter grundig afvaskning og skylning males med akrylmaling. De skal være helt kolde, inden malingen påføres. Det anbefales at anvende specielle pensler.

2.14 Inventar:

Der må ikke anvendes slibende og stærke rengøringsmidler i lejemålenes selvrensende ovne.

 

GODE TIPS TIL DEN INDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSE

1. Brug aldrig opvaskemiddel til afvaskning af de overflader, der skal males (indeholder sulfo).

2. Skal træværket ikke males – sæt da tape på fodlister – karme – el-kontaker – skabe m.m.. Fjern tapen straks efter arbejdet.

3. Brug papir til afdækning af gulv m.m. – en malerklat på papir tørrer hurtigere end på plastic.

4. Brug kun PP Mestermaling glans 10 til væg og 2 til loft

5. 1 liter maling rækker ca. 8 – 11 m² pr. gang.

6. Godt værktøj + materialer er kun det halve arbejde.

7. Alle nævnte typer malinger er vandbaseret og vaskes i lunkent vand og sæbe.

8. Ved udgipsning af vægge – brug kun hjørnet af spartlen – derved undgås store klatter.

3. UDLEJERS VEDLIGEHOLDELSESPLIGT:

Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.

Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, eventuelle emhætter og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.

Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det ovenfor beskrevne.

4. VED FRAFLYTNING

4.1 Normalistandsættelse ved fraflytning:

Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig.

• hvidtning eller maling af lofter.

• maling eller tapetsering af vægge.

• rengøring.

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden væg behandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit 3

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen.

4.2 Misligholdelse:

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

4.3 Rengøring:

Boligen skal ved fraflytning efterlades i almindelig rengjort stand. Manglende rengøring vil blive foretaget for fraflytters regning, såfremt den ikke er udført ved fraflytning.

4.4 Ekstraordinær rengøring:

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

4.5 Undladelse af normalistandsættelse:

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

4.6 Syn ved fraflytning:

Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

4.7 Fraflytningsrapport:

Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.

Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

4.8 Oplysning om istandsættelsesudgifter:

Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen.

4.9 Endelig opgørelse:

Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

4.10 Arbejdets udførelse:

Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

4.11 Istandsættelse ved bytning:

Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.