29/04/2013

El, varme og vand

EL

Alle lejeligheder er forsynet med egne elmålere og i  forbindelse med indflytningen laves der aflæsning af måleren som vi indsender til Syd Energi, opkrævningen vil herefter blive sendt direkte til dig som lejer.

Forbruget af el på fælles områder, gangen og udvendige arealer mv. betales af udlejer.

Link til Syd Energi´s hjemmeside med sparetips

 

Varme

Helgolandsgade 37 og Jomfrusti 3 samt 3b er forsynet med individuel varmefordelingsmåler samt varmtvandsmåler, der registrerer forbruget i hver enkelt bolig.
Der opkræves sammen med huslejen en månedlig acontobetaling til varme og varmt vand (+ en acontobetaling til koldt vand).
Een gang årligt udarbejdes der et varmeregnskab for perioden 01.01. til 31.12, hvor der på baggrund af forbrugsaflæsningerne for de enkelte boliger sker enten en tilbage- eller efterbetaling via huslejen.

Varmeregnskabet udarbejdes af Techem, men afregningen sker gennem os, og hvis I har spørgsmål skal disse rettes til os.
Jomfrusti 3A er forsynet med egne fjernvarmeunits hvor afregning sker direkt til Sønderborg fjernvarme.
Alle ejendommen opvarmes med Fjenvarme og vi kan i den sammenhæng glæde os over at Sønderborg fjernvarme på landsplan ligger som et af de billigst Fjernvarmeværker i Landet
Se mere på  Sønderborg Fjernvarme hvor du også kan se de mange tiltag omkring grøn energi.
Sådan sparer du på varmen
Alle radiatorer i samme rum indstilles ens og ‘tænder’ dermed samtidigt. Det er bedre med fire radiatorer, der varmer 25 procent hver end én, der bare banker løs.
Alle rum i boligen skal helst være opvarmede – også soveværelset, men luk døren hvis du holder det lidt køligere.
Stil termostaten på mellem tre og fire. Så vil temperaturen ligge på mellem 19 og 22 grader. Hver grad betyder en stigning på 5-6 procent rent prismæssigt.
Sluk radiatorerne når du lufter ud, for ellers vil de registrere kulden og dermed begynde at varme op.
Udluftning af boligen er også vigtig. Men husk, at når du lufter ud om vinteren, bør du gøre det kraftigt, men i kort tid. Så når vægge og andre indvendige bygningsdele ikke at blive for kolde og dermed svære at varme op igen.
Undgå at stille store møbler foran dine radiatorer. På denne måde får du bedre varmen ud i rummet.
Skru ned for varmen når du får flere gæster. En større forsamling afgiver oftest selv rigeligt med varme.
Luft ud i din bolig flere gange hver dag. Den friske luft er nemmere at varme op.
Undgå at dække dine radiatorer til, herunder at tørre tøj på radiatorerne.
Undgå fugtproblemer. Sørg for at rumtemperaturen aldrig kommer under ca. 14 grader. Også i de rum der ikke bruges.

Vand

Vandforbruget på Jomfrusti 3A og 3B afregnes direkte til Sønderborg Forsyning via egne målere.

Forbruget på Jomfrusti 3 og Helgolandsgade 37 opkræves som en del af huslejen og afregning en gang årligt sammen med aflæggelse af varmeregnskabet.

Ved ind- og udflytning bliver vandmålerne aflæst.

Se mere på Sønderborg Forsynings hjemmeside.

Sparetips fra Sønderborg Forsyning

 

 

EL

Alle lejeligheder er forsynet med egne elmålere og i forbindelse med indflytningen laves der aflæsning af måleren som vi indsender til Syd Energi, opkrævningen vil herefter blive sendt direkte til dig som lejer.

Forbruget af el på fælles områder, gangen og udvendige arealer mv. betales af udlejer.

Link til Syd Energi´s hjemmeside med sparetips

 

Varme

Helgolandsgade 37 og Jomfrusti 3 samt 3b er forsynet med individuel varmefordelingsmåler samt varmtvandsmåler, der registrerer forbruget i hver enkelt bolig. Der opkræves sammen med huslejen en månedlig acontobetaling til varme og varmt vand (+ en acontobetaling til koldt vand). Een gang årligt udarbejdes der et varmeregnskab for perioden 01.01. til 31.12, hvor der på baggrund af forbrugsaflæsningerne for de enkelte boliger sker enten en tilbage- eller efterbetaling via huslejen.

Varmeregnskabet udarbejdes af Techem, men afregningen sker gennem os, og hvis I har spørgsmål skal disse rettes til os.
Jomfrusti 3A er forsynet med egne fjernvarmeunits hvor afregning sker direkt til Sønderborg fjernvarme.
Alle ejendommen opvarmes med Fjenvarme og vi kan i den sammenhæng glæde os over at Sønderborg fjernvarme på landsplan ligger som et af de billigst Fjernvarmeværker i Landet
Se mere på Sønderborg Fjernvarme hvor du også kan se de mange tiltag omkring grøn energi.
Sådan sparer du på varmen
Alle radiatorer i samme rum indstilles ens og ‘tænder’ dermed samtidigt. Det er bedre med fire radiatorer, der varmer 25 procent hver end én, der bare banker løs.
Alle rum i boligen skal helst være opvarmede – også soveværelset, men luk døren hvis du holder det lidt køligere.
Stil termostaten på mellem tre og fire. Så vil temperaturen ligge på mellem 19 og 22 grader. Hver grad betyder en stigning på 5-6 procent rent prismæssigt.
Sluk radiatorerne når du lufter ud, for ellers vil de registrere kulden og dermed begynde at varme op.
Udluftning af boligen er også vigtig. Men husk, at når du lufter ud om vinteren, bør du gøre det kraftigt, men i kort tid. Så når vægge og andre indvendige bygningsdele ikke at blive for kolde og dermed svære at varme op igen.
Undgå at stille store møbler foran dine radiatorer. På denne måde får du bedre varmen ud i rummet.
Skru ned for varmen når du får flere gæster. En større forsamling afgiver oftest selv rigeligt med varme.
Luft ud i din bolig flere gange hver dag. Den friske luft er nemmere at varme op.
Undgå at dække dine radiatorer til, herunder at tørre tøj på radiatorerne.
Undgå fugtproblemer. Sørg for at rumtemperaturen aldrig kommer under ca. 14 grader. Også i de rum der ikke bruges.

Vand

Vandforbruget på Jomfrusti 3A og 3B afregnes direkte til Sønderborg Forsyning via egne målere. Forbruget på Jomfrusti 3 og Helgolandsgade 37 opkræves som en del af huslejen og afregning en gang årligt sammen med aflæggelse af varmeregnskabet. Ved ind- og udflytning bliver vandmålerne aflæst.

Se mere på Sønderborg Forsynings hjemmeside.

Sparetips fra Sønderborg Forsyning