03/04/2013

Affaldshåndtering

Helgolandsgade 37 er pga. de dårlige adgangsforhold ikke omfattet af kommunens nye genbrugsordningen, og kører derfor på en dispensation, hvor sækkene afhentes hver onsdag.
Udsætningen af affald til vejen skal ske på skift og skal være foretaget senest tirsdag aften, da tømningen starter meget tidligt onsdag morgen.
————————————————————————————————————–
Jomfrusti 3, 3a og 3b er alle omfattet af den nye genbrugsordning, hvilket betyder, at affaldet skal sorteres efter reglerne hos Sønderborg forsyning.
Se dette link:
Jomfrusti 3 afleverer affaldet ved det fælles containerområde der er placeret ved Jomfrusti 1A.
Jomfrusti 3A og 3B afleverer affaldet ved containerområdet der er placeret ved Jomfrusti 3B.

NB konsekvensen ved ikke at sortere affaldet bliver, at der ikke afhentes affald!!!!

Dette er uhensigtsmæssigt for os alle , så lad os hjælpes ad med  at gøre det rigtigt første gang.

Sortering

Rigtig meget husholdningsaffald kan genanvendes. Med den to-delte beholder (i etageejendommen kan der være flere containere), er det nemt at sortere pap, papir, flasker og dåser m.m. fra til genanvendelse. Beholderen hentes af skraldemanden som læsser affaldet op i en 2-delt skraldebil. På modtageanlægget foretages en eftersortering, hvorefter de forskellige affaldstyper gøres klar til genanvendelse.

Sådan skal der sorteres: Ved parcelhuse og rækkehuse i en 2-delt affaldsbeholder: · papir/pap/aviser/plastfolie · flasker/glas/plastdunke/dåser og småt metal

Ved etageboliger og miljøstationer ved sommerhuse: · Papir · glas/flasker/plastdunke · dåser og småt metal

Her kan du se en detaljeret sorteringsvejledning over, hvordan forskelligt affald kan afleveres i genbrugscontaineren, i dagrenovationsbeholderen og på containerpladsen.

cheap generic viagraover the counter viagracheap generic viagra 50mgcheap generic viagraorder viagrageneric viagra online
cheap generic viagra 50mgbuy viagracheap generic viagraorder viagracheap viagrageneric viagra online

Du kan også læse mere om sortering i Genbrugsguiden

———————————————————————————–

Se tømningsoversigt på Sønderborg Forsynings hjemmeside her

Jomfrusti 3, 3a og 3b, Sønderborg
Din dagrenovationsbeholder bliver tømt  onsdag lige uger 
Og genbrugsbeholderen bliver tømt  onsdag, ulige uger
Helgolandsgade 37, Sønderborg
Din dagrenovationsbeholder bliver tømt  ugentlig onsdag.
Din genbrugsbeholderen er ikke med i tømningsordningen.