29/04/2013

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål.

Inden fraflytningssynet skal du tømme dit lejemål og evt. kælderrum for alt dit indbo. Det er ikke muligt at overdrage indbo til den nye lejer uden forudgående aftale med udlejer.

Rengøring
Lejemålet skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Vi beder dig om at rengøre omhyggeligt, da vi en gang imellem ser mangelfuld rengøring, specielt komfur, emhætte, køleskab og bad. Hvis rengøringen er mangelfuld, er vi nødt til at rengøre for din regning:

 • Vinduerne skal pudses ud- og indvendigt.
 • Trappen skal rengøres.
 • Komfur og evt. opvaskemaskine og køleskab skal rengøres også bagved de hårde hvidevarer.
 • Såfremt køleskabet slukkes, skal lågen stå åben for at undgå lugtgener.

Affald
Når man flytter, er der ofte nogle ting, som kasseres, og som man ikke ønsker at tage med til sin nye bolig.
Ved fraflytning og indflytning oplever vi af og til, at en lejer fylder affaldscontainerne, så der ikke er plads til de øvrige beboers affald. Vi henstiller til, at dette affald istedet afleveres på kommunen containerpladser.

Istandsættelse inden fraflytning
Som lejer hos os, vil vi gerne sikre os, at man som lejer altid motager lejemålet i en god og ensartet kvalitet/stand. Dette gør, at vi har valgt selv at foretage maling og øvrig istandsættelse i forbindelse med fraflytningen. Det er vigtigt, at der bliver anvendt samme type maling, som den der blev anvendt ved din indflytning. “discount maling” dækker dårligt og giver et dårligt resultat, og er ofte forbundet med, at der skal males flere gange, så den samlede omkostning bliver større.

Din lejekontrakt og din indflytningsrapport beskriver, hvorledes du overtog lejligheden, og beskriver derfor også, hvorledes den skal afleveres.

Spar penge
Ved fraflytning er der en række ”småting”, som du let kan ordne selv, men som er dyre, hvis vi skal sætte håndværkere til dette. Her er nogle gode råd, som du kan følge:

 1. Er alle dine egne lamper nedtaget
 2. Er alle dine gardiner nedtaget (også selvom den kommende lejer skal overtage dem, da dette letter malerarbejdet af lejemålet)
 3. Er der lys i de spotlys og lamper, som tilhører lejemålet
 4. Virker dørklokken ikke, skal batteriet evt. udskiftes
 5. Er eventuel fryser og køleskab afrimet og rengjort
 6. Er ventilatoren på badeværelset rengjort
 7. Er alle sier på vandhanerne til stede og afkalkede
 8. Er propperne i vaskene til stede og i orden, ellers skift dem
 9. Se efter, at der ikke er efterladt service eller andre personlige effekter i skabene
 10. Er bradepander og andet tilbehør til ovnen rengjort og til stede
 11. Er filtret i emhætten gjort rent, så der ikke er fedtrester tilbage
 12. Skift pæren i emhætten, hvis den ikke virker
 13. Skift pæren i ovnen, hvis den ikke virker – Bemærk, at ovnpæren er en speciel pære, som kan købes i hårde hvidevarer butikker
 14. Husk at samle alle nøglerne til lejemålet, postkasse m.v., da de alle skal afleveres ved fraflytningssynet.
 15. Husk at fjerne dit navn fra postkassen og døren, så postbuddet ved, du er flyttet.

Din nye adresse

Det er vigtigt, at vi modtager din nye adresse, dels til eftersendelse af evt. post og til fremsendelse af varmeregnskab mv..

Fraflytningssyn
Flyttesynet sker 14 dage før lejemålets ophør, hvor vi mødes i lejligheden.
Vi gennemgår lejemålet i fællesskab, og fraflytningsrapporten udfyldes.
Vi aftaler, hvad der skal laves i forbindelse med fraflytningen.

Du får udleveret en kopi af fraflytningsrapporten ved fraflytningssynet.

Aflæsning af lejemålets målere

Vi sørger for aflæsning af alle målere og sender aflæsningerne ind til forsyningsselskaberne.

Flytteopgørelse
Vi bestræber os på hurtigst muligt at lave flytteopgørelsen, typisk indenfor 14 dage.
Dit eventuelle tilgodehavende vil blive overført til en af dig oplyst konto.

Har du yderligere spørgsmål?

Er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 40 30 52 20 eller sende en mail til claus@boligudlejning.net